VERKSAMHET

Österbygruppen

Vi delar vårdideologi och samarbetar i många frågor med de andra vårdhemmen i Österbygruppen.

Alba Behandlingshem

www.alba-ab.se

Södra Slavstavägen 2 A, 754 53 Uppsala

Tel 018-50 54 02, fax 018-50 54 03

E-post: info@alba-ab.se

 

Harvik Vård

www.harvik-vard.se

Ulriksgatan 1, 742 34 Östhammar

Tel 0173-177 40, fax 0173-177 45

E-post: harvikvard@telia.com

info@harvik-vard.se

 

Klingbrogården

www.klingbro.com

Sågargatan 9 A-D, 747 44 Gimo

Tel 0173-105 40, Fax 0173-105 46

E-post info@klingbrogarden.se

info@klingbro.com


Storby Boende

www.storbyboende.com

Storbyvägen 34, 782 35 Malung

Tel 0280-102 50, fax 0280-102 54

E-post: storby.boende@telia.com

info@storbyboende.com

 


Österbygruppens centrala administration finns i Storgården i Gamla Uppsala med adress:


Vattholmavägen 88 A

75440 Uppsala

Tel 018-569595

Fax 018-515528