INFORMATION

Boende Omvårdnad Sysselsättning

Boende


Vi har två huslängor intill varandra varav den ena innehåller gemensamhetsutrymmen och den andra lägenheter. Alla boende har helt vanliga lägenheter, ettor eller tvåor med andrahands kontrakt som är knuten till boendet.

  Lägenheterna är basmöblerade och utrustade med sänglinne och köksutrustning. Man kan självklart välja att ha sina egna möbler om man så vill.


Aktivitetshus

Utöver de fristående lägenheterna finns ett aktivitetshus med utrymme för olika aktiviteter. Lokalerna innehåller gemensam matsal, kök, hobbyrum, ett flertal tv- och läsrum, träningslägenhet samt personalutrymmen.

  Personalen besöker regelbundet lägenheterna för att stödja och hjälpa de boende med dagliga göromål.

  Aktivitetshuset är öppet dagligen mellan kl 6.00-22.00. Övrig tid finns nattpersonal som låser upp vid påringning.


Omvårdnad


Vid inflyttning får den boende en kontaktperson hos oss. Kontakt personen planerar tillsammans med den boende veckans aktiviteter.

Kontaktpersonen är också den som är behjälplig med kontakt med myndigheter, anhöriga, åker med på läkar- och tandläkarbesök samt gör trevliga saker med : restaurang, bio eller vad man nu är intresserad av.

  Till Uppsala finns mycket goda bussförbindelser.


  I samband med inflyttning till oss görs en kartläggning av den boendes olika resurser och behov och utifrån detta upprättar vi en individuell plan i samråd med den boende och placerare och andra för den boende viktiga personer. Vid kartläggningen tittar vi på: kroppsliga sjukdomar, psykiatrisk diagnos, medicinering, ev. missbruk, ADL, arbete/studier, intressen, ekonomi, socialt nätverk. Uppföljning av planen sker regelbundet.

  Vi är måna om att ge de boende en hög omvårdnadskvalitet så väl somatiskt som psykiatriskt.

Under dagtid finns alltid sjuksköterska och undersköterskor på boendet vilket möjliggör att även utföra enklare somatisk vård, t ex omläggningar provtagning, diabetesvård, blodtryckskontroller mm.

  Vi har även en leg psykiater på boendet en dag i veckan och övrig tid tillgänglig på telefonen.  Maten på boendet tillagas av vår kock och samtliga måltider serveras i våra matsalar, vill man äta i sin lägenhet går det givetvis bra. Har man önskemål om speciell kost t ex vegetariskt, allergier, religiösa/kulturella önskemål så tillgodoser vi även det.Vårdideologi


Verksamheten har en psykosocial och psykodynamisk grundsyn.

  Vår verksamhet har som mål att genom ett adekvat stöd för människor med svår sjukdom öka jämlikheten i deras levnadsvillkor jämfört med andra gruppers samt att utveckla egna resurser och respektera integritet och självbestämmande.

  Vad gäller integriteten har vi den uttalad reservationen att den brist på sjukdomsinsikt som ofta är en integrerad del av själva psykossjukdomen och de konsekvenser den leder till i form av avbrutna behandlingar och sjukdomsåterfall med tragiska sociala konsekvenser, icke är ett uttryck för genuint självbestämmande. Lika lite ser vi ett under inflytande av psykisk sjukdom ”självvalt” liv under förnedrande yttre omständigheter som ett uttryck för integritet.Kontinuitet, är en mycket viktig komponent i vår vård vi har därför byggt upp vår vårdform utifrån denna tanke.

  Vi har lång erfarenhet av dubbeldiagnoser, schizofreni , personlighetsstörningar och depressioner och de specifika omvårdnadsproblem som finns i denna grupp. Vi är också mycket kompetenta inom somatik och kan därför ta emot personer med svåra sjukdomar.

  För våra boende har mängden personal/ behandlingspersonal mm. ofta varit helt omöjligt för vårdtagaren att omfatta. Vi utgår därför från att kontaktpersonen har ett helhetsansvar för den boende vad gäller omvårdnad, inköp, städning, anhörigkontakter, besök på andra vårdinrättningar, planering, hjälp med ekonomi och kontakt med gode män, förvaltare och andra myndigheter, provtagning mm

  Personalomsättningen är också en viktig faktor och vi ser det mycket viktigt att förebygga utbränning genom handledning och högt omhändertagande av personalen vid svåra situationer. Vår personalomsättning har hittills varit mycket låg.

Sysselsättning


Vi arbetar mycket med aktivering, sysselsättning, social samvaro och meningsfull fritid.

  Kontakt med anhöriga och vänner uppmuntras och stöds. Kontaktpersonen följer också med vid besök hos närstående om så önskas.

  I vårt aktivitetshus finns en sy- och hobbylokal där man kan sy och pyssla, måla, skriva, läsa eller bara prata och man bistås av personal.

  Simning och gym varje vecka med personalstöd då vi gör vattengymnastik, simmar och tränar på ortens sim- och sporthall.

  Utflykter och studiebesök ordnas varje vecka till olika sevärdheter, och ofta efter önskemål från våra boende.

  Biobesök, sportevenemang o dyl. sker efter säsong och intresse.

  Restaurangbesök sker i små grupper eller bara tillsammans med sin kontaktperson.

  Vi har en ESL-grupp ledd av personal som är utbildade i det.

  De boende stöds och uppmuntras att ta del av lokalt utbildnings- och kulturella utbud genom att vi aktivt hjälper till med transporter och även med kursavgifter om det behövs. Vi försöker alltid att ta aktiv del i det lokala utbudet.10

Bondgården i Skallby

Det finns möjlighet att delta i bondgårdens olika arbetsuppgifter tillsammans med bondgårdshandledare och personal. På gården finns höns, grisar och en hel del får. Det finns möjlighet att odla och där finns en damm med ädelfisk som alltid är uppskattad att fiska i. Där finns även ett fullt utrustat snickeri där man tillsammans med handledare kan göra diverse snickeriarbeten.

  Bondgården i Skallby har en ekologisk köttproduktion samt en ekologisk odling av grönsaker. Dessa produkter serveras i vårt boende.
Sälenstugan

Vintertid gör vi skidresor till vår populära stuga i Sälen, och under sommaren fiskar och fjällvandrar vi också där.

Här kan du läsa vår broschyr.